TROP V SKAVTSKEM LETU 2012/2013

GLAVNA UREDNICA:

Ana Špes, ana.spes@skavt.net

REDAKTORICA:

Tina Šranc

GLAVNA LEKTORICA:

Teja Bačar

UREDNIKI PODROČIJ in LEKTORIJI:

Osebno napredovanje: Petra Krašovec, Vianeja Pesjak, L: Mira Demšar

Odpiranje navzven: Klemen Čretnik, Petra Zalar, Mateja Šavc, L: Luka Pavlin

Aktualno: Rok Valenčič, Sara Prelesnik, L: Neža Knapič

Skavtstvo v praksi: Matej Slavec, Zdenka Pišek, Jan Šavli L: Tjaša Brinovec

Okolje: Tereza Zorenc, Tadeja Brecl, L: Anita Svetina

FOTOSTRANI:

Urška Zadel, urska.zadel@skavt.net